Ydelser

Vi er et moderne revisionsvirksomhed med store ambitioner for vores kunder og deres virksomhed. Det ligger allerede i vort firmanavn, at én af vore hovedopgaver er revision. Nordic Revision tilbyder en bred vifte af serviceydelser til iværksættere, mindre og mellemstore virksomheder samt private. Vi har indgående kendskab til de forhold, der gør sig gældende for små og mellemstore virksomheder. Vi lægger stor vægt på en tæt og regelmæssig dialog med vores kunder. Vores rådgivning foregår i øjenhøjde, og vores afgørende parameter er, at du føler dig tryg og afklaret, når vi har rådgivet dig.

Vi arbejder professionelt med alle opgaver inde for revision, regnskab samt økonomisk og skattemæssig rådgivning mv.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

Opstart af virksomhed, Budgetlægning, Bogføring, Lønindberetning, Moms & afgifter, Regnskab, Revision, Skat, Køb og salg af virksomhed og Økonomisk rådgivning.

Et effektivt og målrettet revisionsforløb er vigtigt for alle virksomheder – kort sagt skal det være noget, som du ikke behøver at bekymre dig om.

Nordic revision yder revision og rådgivning til en lang række virksomheder. Vi leverer altid arbejde af høj kvalitet og løser opgaverne hurtigt og sikkert.

Revision

Lad os gå dig efter i sømmene!

Vi udfører en revision, som giver tilstrækkelig sikkerhed for, at vi kan erklære os om årsrapporten. Fordeling mellem revision i årets løb og statusrevision samt omfang af revisionen tilpasses, så vi kan få den nødvendige kvalitet i opgaven. Vi laver ikke for meget, men heller ikke for lidt.

UDARBEJDELSE AF ÅRSREGNSKAB

Årsrapporten – en økonomisk vejviser 

Uanset revision eller ej skal der udarbejdes et årligt regnskab. Der kan også være behov for løbende udarbejdelse af perioderegnskaber og lignende. Vi er behjælpelige med udarbejdelse heraf så det opfylder blandt andet årsregnskabslovens krav.

BOGFØRING OG RAPPORTERING FOR ALLE TYPER VIRKSOMHEDER

Styr på bogføring, moms og regnskab

I mindre virksomheder bruger ejerne ofte friaftener og weekender på at løse de administrative opgaver, der ikke er tid til i en travl hverdag.

Det kan være hårdt, og nordic revision hjælper gerne virksomheder i alle størrelser – lige fra enkeltmandsvirksomheden, der har få bilag om måneden, til den større virksomhed, der ønsker assistance flere dage om ugen.

LØNADMINISTRATION – LAV LØNARBEJDET NEMT, HURTIGT
OG SIKKERT HOS NORDIC REVISION

Hos Nordic Revision er vi altid på forkant med de nyeste regler og love inden for aflønningsområdet. Når du lader os styre din lønadministration, kan du derfor være sikker på, at dit lønregnskab er i orden, og at du følger eventuelle overenskomster.

Vi indberetter både måneds- og 14-dagslønnede, og du har garanti for, at dine medarbejdere får løn til tiden.

I forhold til selve lønsystemet er vi meget fleksible, men vi foretrækker at indberette via Gratisal, Multidata eller Danløn.

BUDGETLÆGNING

Lad os udfordre dig og dine forventninger!

Nordic Revision er eksperter i budgetlægning. Et budget kan hjælpe dig med at tjene penge, fordi det giver dig overblik over den fremtidige indtjening i virksomheden. Skal budgettet give en troværdig prognose for indtjeningen, skal det lægges med omhu og følges op løbende.

SKATTEREGNSKABET

Få styr på skatteregnskabet og -reglerne 

Driver du en personligt ejet virksomhed, har du pligt til at aflægge et skattemæssigt regnskab. Regnskabet skal overholde en lang række detailkrav, som kan være svære at gennemskue. Derfor tilbyder vores skatteeksperter at lave dit skatteregnskab. Vi rådgiver dig også, så du slipper billigst muligt i skat.