Udarbejdelse af årsrapport


En gang om året aflægges der en årsrapport.

Vi har det som én af vore hovedopgaver at bistå vore kunder med regnskabsaflæggelsen.

Pengeinstitutternes långivning hviler i vidt omfang på tillid til virksomhedens ledelse og dennes rådgivere – herunder det regnskabsmateriale, der ligger til grund for rådgivningen.

Nordic Revisiom er i lokalområdet kendt som et seriøst revisionsfirma, hvis produkter pengeinstitutterne og omverdenen har tillid til.

Nordic Revision udarbejder årsregnskaber for et bredt udsnit af alle virksomhedsformer, for private og offentlige fonde, for institutioner og for privatpersoner. Vi assisterer også gerne med Deres årsregnskab, og De er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.